Partners
(samen sterk)

Voor grotere projecten werkt e-Conomics vaak samen met andere onderzoek- en adviesbureau’s.

Veel advies op het gebied van telecom- en digitaal beleid vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Soms is er behoefte aan een combinatie van economen en technische specialisten, soms aan juridisch talent, bij andere projecten is weer behoefte aan data.

Een kracht van e-Conomics is dat ze snel begrijpt om welke kwaliteiten een project vraagt, de juiste bedrijven met die kwaliteiten kent, en die bedrijven vervolgens weet samen te brengen. e-Conomics zorgt er vervolgens voor dat het eindadvies een geïntegreerd verhaal wordt.

  • Partners<br>(samen sterk)
  • Partners<br>(samen sterk)
  • Partners<br>(samen sterk)
  • Partners<br>(samen sterk)
  • Partners<br>(samen sterk)
  • Partners<br>(samen sterk)
  • Partners<br>(samen sterk)